Lekcja geografii w 7A

Uczniowie z klasy 7 brali udział w lekcji geografii w terenie i poznawali tajniki terenoznawstwa. Młodzież uczyła się orientacji w danym obszarze, odczytywania map, sporządzania planów, posługiwania kompasem, wyznaczania kierunków świata, rozpoznawania kierunku północnego np po mchu na drzewie itp.
Wkrótce zostaną przeprowadzone kolejne ciekawe lekcje z innych przedmiotów.