NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH

Tradycją naszej szkoły będzie coroczne przyznawanie tytułu  najlepszemu ósmoklasiście, który w danym roku szkolnym osiągnął najwyższe wyniki w nauce ze średnią ocen co najmniej 5,0. Jest to nagroda za ciężką pracę, rzetelne i sumienne zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz godne reprezentowanie szkoły.
Otrzymanie tytułu „Najlepszy z Najlepszych” to powód do dumy dla ucznia, jego rodziców oraz nauczycieli.