Biblioteka


Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-literackim „Zakładka do książki” inspirowana twórczością Marty Fox.

CELE KONKURSU

 • Propagowanie wiedzy o książce i literaturze.
 • Rozbudzanie wrażliwości artystycznej.
 • Rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia.
 • Inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych form artystycznych.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Promocja czytelnictwa.
 • Prezentacja twórczości Marty Fox.

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Zadaniem uczestników jest przedstawienie zakładki do książki inspirowanej twórczością Marty Fox jako obiektu artystycznego. 
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną lub komputerową
  (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.).
 • Prace mogą być wykonane z najróżniejszych materiałów np. papieru, drewna, szkła, metalu czy tworzyw sztucznych. Z wyłączeniem materiałów sypkich
  (np. brokatu).
 • Format prac jest dowolny.
 • Pracę należy podpisać.
 • Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi na innych konkursach.

Termin trwania konkursu

 • Konkurs trwa od 23.01.2024r. do 12.03.2024r.
 • Prace należy dostarczyć do naszej BIBLIOTEKI wraz z dokumentami (oświadczenie + formularz)

Pełny regulamin konkursu: tutaj

Oświadczenie rodzica prawnego opiekuna osoby nieletniej: tutaj

Formularz zgłoszeniowy: tutaj

Plakat: tutaj


Projekt „Wielka Liga Czytelników”

Z wielką przyjemnością informujemy, że po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do zmagań konkursowych w ramach ogólnopolskiego projektu „Wielka Liga Czytelników”. Przedsięwzięcie jest adresowane do uczniów uczęszczających do kl. 1-8, jego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. Wszystkich niezbędnych informacji udziela koordynatorka projektu w bibliotece szkolnej. Zapraszamy do udziału!

Regulamin: Tutaj

Zgłoszenie: Tutaj


Konkursie „Świąteczna opowieść”

1.Konkurs jest zaadresowany do uczniów klas 4-8 uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie.

2.Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce świątecznej, które musi zawierać następujące cechy:

długość tekstu maksymalnie 3 strony formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt.)

 w treści opowiadania musi znaleźć się sześć sformułowań wybranych spośród poniższych: „śpiulkolot”, „wihajster”, „bądź tu mądry i pisz wiersze”, „gruszki na wierzbie”, „szczękoczułki”, „glebogryzarka” „robić maślane oczy”, „jesieniara”, „tajemnica poliszynela”, „szukać wiatru w polu”, „łapserdak”.

3. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy.

4. Prace należy oddać do biblioteki szkolnej do 4 grudnia 2023 r. Opowiadania złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2023 r.

6. Na laureatów czekają nagrody :).