Biblioteka


Projekt „Wielka Liga Czytelników”

Z wielką przyjemnością informujemy, że po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do zmagań konkursowych w ramach ogólnopolskiego projektu „Wielka Liga Czytelników”. Przedsięwzięcie jest adresowane do uczniów uczęszczających do kl. 1-8, jego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. Wszystkich niezbędnych informacji udziela koordynatorka projektu w bibliotece szkolnej. Zapraszamy do udziału!

Regulamin: Tutaj

Zgłoszenie: Tutaj


Konkursie „Świąteczna opowieść”

1.Konkurs jest zaadresowany do uczniów klas 4-8 uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie.

2.Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania o tematyce świątecznej, które musi zawierać następujące cechy:

długość tekstu maksymalnie 3 strony formatu A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt.)

 w treści opowiadania musi znaleźć się sześć sformułowań wybranych spośród poniższych: „śpiulkolot”, „wihajster”, „bądź tu mądry i pisz wiersze”, „gruszki na wierzbie”, „szczękoczułki”, „glebogryzarka” „robić maślane oczy”, „jesieniara”, „tajemnica poliszynela”, „szukać wiatru w polu”, „łapserdak”.

3. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy.

4. Prace należy oddać do biblioteki szkolnej do 4 grudnia 2023 r. Opowiadania złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 grudnia 2023 r.

6. Na laureatów czekają nagrody :).