Stołówka

Stołówka

Karta zgłoszenia na obiady: tutaj

——————————————————————————————————————–

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW– ROK SZKOLNY 2023/2024
10.30 – KLASY IA, IIA, IIIA, VA, VB
11.35 – KLASY IVA, IVB, VIA, VI B, VIIA
12.40 – KLASY IIIB, VIIB, VIII

W JADALNI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POSIŁKÓW