Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy na numer konta:


PKO Bank Polski SA

89 1020 2498 0000 8902 0019 1411

nazwa i adres odbiorcy : Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie

w tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko dziecka, klasa,

wpłata na RR  kwota…………………..

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Katarzyna Kozak

Zastępca: Karina Rubik, Krzysztof Kapitan

Sekretarz: Krzysztof Dudziński

Skarbnik: Marta Dudek