Aktualności

Więcej o: Numery telefonów zaufania

Numery telefonów zaufania

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Więcej „Numery telefonów zaufania”
Więcej o: INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2023 R. WYNOSI: 88 ZŁ
Stawka Żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi: 5,50 zł
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA WPŁATY
DO 30 LISTOPADA 2023 R
. NA KONTO BANKOWE SZKOŁY:

81 1050 1227 1000 0023 0093 6784

(Z OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA)
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT ZA OBIADY W PRZECIWNYM RAZIE WYDAWANIE OBIADÓW ZOSTANIE WSTRZYMANIE W/G REGULAMINU STOŁÓWKI.