Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr  Małgorzata Wójcik

mgr Katarzyna Myrczek