Dyrekcja szkoły

Dyrektor

mgr  Małgorzata Wójcik

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Myrczek