INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Żywienie rok szkolny 2023/2024

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2023R.

WYNOSI: 88 ZŁ

Stawka Żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi: 5,50 zł

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA WPŁATY DO 30 LISTOPADA 2023 R.

NA KONTO BANKOWE SZKOŁY:

81 1050 1227 1000 0023 0093 6784

(Z OPISEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA)

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW WPŁAT ZA OBIADY W PRZECIWNYM RAZIE WYDAWANIE OBIADÓW ZOSTANIE WSTRZYMANIE W/G REGULAMINU STOŁÓWKI.

Karta zgłoszenia na obiady: tutaj