PRZYJACIEL SZKOŁY

Zaszczytny laur tradycyjnie przyznawany będzie rodzicowi lub opiekunowi ucznia naszej szkoły, który w danym roku szkolnym najefektywniej wspierał wysiłki edukacyjne i społeczne podejmowane przez społeczność szkolną – dyrekcję, grono pedagogiczne, uczniów. Za okazaną pomoc i życzliwość w promowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym odwdzięczymy się, przyznając honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły”.