Najlepsi geografowie w klasach 7 – wybrani!

Uczniowie z klasy 7 brali udział w konkursie na najlepszego przedmiotowca. Zostały przeprowadzone testy pisemne
i ustne, które pozwoliły wyłonić najlepszego geografa. W klasie 7 a wygrał Piotr Konieczny, a w klasie 7 b Oliwia Kuznowicz. Odbędzie się dogrywka, która ostatecznie rozstrzygnie konkurs.
Najlepsi geografowie będą brali udział w konkursie szkolnym na najpiękniejszy album o swoim mieście – Moja mała ojczyzna oraz w konkursie ogólnopolskim – Olimpiada Olimpus i Geoplaneta.
Wkrótce zostaną przedstawieni najlepsi uczniowie z poszczególnych przedmiotów i propozycje konkursów przedmiotowych dla chętnych.