Najlepszy geograf już wybrany !

                                                                                                           Piotrek i Robert 

 

Najlepszymi geografami w szkole zostali
szkoła podstawowa – Piotr Konieczny
gimnazjum – Robert Dulik
Pozostali najlepsi przedmiotowcy zostaną przedstawieni w Dniu Edukacji Narodowej.
Gratulujemy !

Najlepsi geografowie w klasach 7 – wybrani!

Uczniowie z klasy 7 brali udział w konkursie na najlepszego przedmiotowca. Zostały przeprowadzone testy pisemne
i ustne, które pozwoliły wyłonić najlepszego geografa. W klasie 7 a wygrał Piotr Konieczny, a w klasie 7 b Oliwia Kuznowicz. Odbędzie się dogrywka, która ostatecznie rozstrzygnie konkurs.
Najlepsi geografowie będą brali udział w konkursie szkolnym na najpiękniejszy album o swoim mieście – Moja mała ojczyzna oraz w konkursie ogólnopolskim – Olimpiada Olimpus i Geoplaneta.
Wkrótce zostaną przedstawieni najlepsi uczniowie z poszczególnych przedmiotów i propozycje konkursów przedmiotowych dla chętnych.