Znacznie wzbogacił się zbiór pomocy przeznaczonych do terapii pedagogicznej i  logopedycznej. 

Znacznie wzbogacił się zbiór pomocy  przeznaczonych do terapii pedagogicznej i  logopedycznej.