Uczymy się i zdobywamy wiedzę oraz kompetencje społeczne uczestnicząc w warsztatach

W tym roku szkolnym nasz młodzież miała możliwość kształcenia swoich kompetencji społecznych oraz poszerzać swoją wiedzę na temat uzależnień od różnego rodzaju mediów, uzależnień od substancji niebezpiecznych dla młodego człowieka. Uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach organizowanych na terenie naszej szkoły. Tematy warsztatów z których uczniowie skorzystali to:
– Dopalacze-fakty i mity
– Emocje
– Asertywność
– Nie przegrają życia
– Mobbing.
Mamy nadzieję, że wiedzę, którą zdobyli podczas warsztatów wykorzystają w należyty sposób.