zabawy z dawnych lat

Uczniowie z klas 1 – 3 odbyli cykl zajęć sportowych, nawiązujących do dawnych czasów. W tym celu wykorzystywali namalowane na placu narzędzia np klasy, boisko, tor samochodowy, dodatkowo skakali w gumę, na skakance, grali w kapsle, zośkę, przypomnieli sobie gry i zabawy np . ciupy, cymbergaj, berek, baba jaga patrzy, ziemniak, szczur, komórki do wynajęcia,akcje ruchowe – bieżne, rzutne, skoczne.