po co to nam jest potrzebne … ?

W naszej szkole rusza cykl lekcji nowoczesnych i użytecznych, z kształtowaniem umiejętności utylitarnych, przy pomocy metod aktywizujących. Dzieci często pytają nauczycieli – ” po co to nam jest potrzebne … ?
Uczniowie z klasy 7 a i b brali udział w zajęciach interdyscyplinarnych, terenowych z geografii i nauk pokrewnych. Posługiwali się mapą, rysowali szkic sytuacyjny, obliczali ze skali odległości, wyznaczali współrzędne geograficzne, określali kierunki świata, na podstawie kompasu i własnych obserwacji szukali kierunku północnego, podawali różnice wysokości, wsadzali krzewy i drzewka do ogródka przyszkolnego, sami zakupili ozdobne, jesienne wrzosy i wrzośce, rozpoznawali liście, wyszukali najpiękniejsze drzewo w parku, obserwowali ptaki w budkach, dokarmiali rybki w oczku wodnym, sprzątali tren wokół szkoły i wiele innych ciekawych, inspirujących i potrzebnych w życiu rzeczy .