Współpraca z UŚ

Uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Młodzież miała zajęcia w ogródku meteorologicznym, podziwiała geologiczny park jurajski, zachwycała się kamieniami szlachetnymi
i półszlachetnymi, poznała skały i minerały. Głównym punktem programu były zajęcia kartograficzne z zakresu GIS przeprowadzone przez Panią dr Magdalenę Matysik. Geografia byłą również połączona ze sportem, ponieważ uczniowie, bez korzystania z windy, na nogach weszli na 20 piętro uczelni, aby podziwiać panoramę okolicy.