Interdyscyplinarnie i aktywnie

Młodzi geografowie z naszej szkoły, z klasy 7 ab, uczestniczyli w cyklu zajęć z geografii z zakresu regionalizmu i turystyki   z podejściem interdyscyplinarnym oraz z  wykorzystaniem metod aktywizujących. Uczniowie czynnie brali udział w urozmaiconych zajęciach, w łatwy i przyjemny sposób zapamiętywali wiedzę i zdobywali umiejętności.
Bawili się w podchody, podczas których na korytarzach szkolnych szukali kartek z pytaniami geograficznymi i odpowiadali na nie. Najwięcej fiszek nazbierali  i prawidłowych odpowiedzi  udzielili – Kamil Szczepański i
Iwa Bień.
W dogrywce uczniowie musieli wykazać się siłą argumentacji, znajomością związków przyczynowo – skutkowych, rozwiązywaniem problemów geograficznych, obliczaniem zadań  itp, ale byli tak samo dobrzy i nie można było wyłonić jednego zwycięzcy.
Następnie pracowali w grupach nad wybranym regionem turystycznym, przy pomocy różnych żródeł geograficznych, a liderzy grup prezentowali wybrany obszar w naszej okolicy. Musieli planować swoje działanie zachowując elastyczność w zależności od zaistniałych sytuacji i potrzeb.
Z kolei w  tej konkurencji najlepsi okazali się – Kamil Szczepański i
Miłosz Latos.
Na kolejnych zajęciach odbył się konkurs krasomówczy, który wyłonił najlepszego przewodnika turystycznego, a okazał się nim Piotr Konieczny,
Uczeń zgodnie z zasadami sztuki pięknego mówienia, zaprezentował najładniejsze polskie góry – Tatry .
Natomiast w domu, uczniowie w parach, przygotowali plakaty z przepięknymi zdjęciami polskich nizin, wyżyn
i gór, a w tej konkurencji najlepsze były Julia Stefan i Oliwia Niemczyk. Wyjątkowe prace zostały zaprezentowane społeczności szkolnej i ozdabiają teraz korytarze w szkole.