Programy, projekty!

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programach, projektach edukacyjnych i dzięki temu mogą rozwijać swoje zainteresowania i efektywnie spędzać czas wolny.

Niedawno w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego, co jest efektem udziału szkoły w projekcie „Samorządy Mają Głos” Do udziału w tym projekcie zapraszają Panie Beata Dworak i Anita Machnik.

Poprawiamy jakość działania szkolnych samorządów uczniowskich i angażujemy uczniów i uczennice w życie szkoły – to kolejny projekt prowadzony przez Panią Anitę Machnik.

Pani Jowita Czyż – polonista serdecznie zaprasza uczniów do udziału w projektach :

Młodzi czytają dzieciom i zakładają kluby czytelnicze”, VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Wychowawcy świetlicy Pani Ewa Gwiazda i Małgorzata Sęk prowadzą również programy i projekty:

Projekt ogólnopolski: „Klimatyczna klasa – zajęcia ekologiczne” klasy I – III.

Programy własne: „Ada to nie wypada” – program wychowawczy klasy I – III.

Palcem po mapie” – projekt edukacyjny z geografii dla klas I – III.

Projekt ogólnopolski – „Mali detektywi”–projekt rozwijający logiczne myślenie dla klas I- III

Pani Katarzyna Głowacz zaprasza do aktywnego udziału w ramach Szkolnego Wolontariatu.

Pani Małgorzata Brzezińska czuwa nad obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski.

Jest koordynatorem projektu :

  • Świętuj z nami 100 lecie Niepodległości – CEO

Pani Małgorzata Brzezińska zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie na wykonanie lapbooka „Moja Niepodległa”.

Filmoteka Szkolna . Akcja! – to kolejny projekt CEO , który koordynuje Pan Przemek Segieta.

Projekty czytelnicze – realizowane w szkolnej bibliotece:

  1. Ogólnopolski projekt czytelniczy sieci sklepów Biedronka rozwijający nawyk czytania – dla uczniów klas 0-1
  2. Wiersz  zdjęciem ilustrowany – szkolny projekt dla klas 4-7.
  3. Za chwilę pójdę dalej – jak zapamiętam moją szkołę. Projekt dla uczniów klas 3 gim i 8.