Projekt klasy 8b

Pan P.  Segieta wraz  z uczniami swojej klasy 8 a
uczestniczy w projekcie CEO , Filmoteka szkolna .
Udział w programie polega na –
przygotowaniu festiwalu filmów dokumentalnych
prowadzeniu szkolnej gazetki filmowej
organizacji konkursu z wiedzy o filmie
stworzeniu  cyklu warsztatów filmowych
realizacja pokazu interesujących filmów
Szkolny klub filmowy daje –
okazję rozmowy, swobodnej wymiany poglądów, dzielenia się własnymi wrażeniami
możliwość poznania  kryteriów sztuki, nauczy się wyrażać opinię,
prowadzić dyskusję
integrację  dzięki regularnym spotkaniom, dyskusjom i wspólnej pracy
na rzecz Klubu.