Bezpieczne dzieci

W klasie Ib SP została przeprowadzona lekcja na temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci uczestniczyły w dyskusji odnoszącej się do bezpieczeństwa na drodze oraz brały w niej czynny udział. Uczniowie wykonywali ćwiczenia plastyczne związane z tematem oraz rozwiązywali krzyżówkę, której hasłem było „bezpieczeństwo”. Na koniec zajęć każdy
z uczniów dostał w prezencie Niestraszkowy Odblask, by móc bezpiecznie poruszać się po drogach.