Pamiętamy i pamiętać będziemy

W ostatni dzień września przedstawiciele lokalnej społeczności dzielnicy Łagisza, w tym uczniowie SP 9 oddali cześć bohaterom Września 1939 r. składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem „Poległym w walce z hitleryzmem”. Pamiętamy i pamiętać będziemy o tych, często bezimiennych bohaterach, którzy 80 lat temu stanęli do nierównej walki w obronie Ojczyzny.