Pamięć Września 1939 – uroczysta akademia

Uroczystą akademią uczciliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W montażu słowno-muzycznym znalazły się wiersze poetów polskich opisujące

bohaterstwo żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej.

Montaż dopełniły wzruszające zdjęcia w prezentacji multimedialnej.

Dzisiejsza uroczystość była podsumowaniem działań związanych

z Pamięcią Września 1939 roku w naszej szkole. Były to: wystawy prac plastycznych

i plakatów, konkurs wiedzy o II wojnie światowej i multimedialny o bohaterach września 1939 r oraz dekoracje w klasach. Pamięć żołnierzy polskich poległych w walce za ojczyznę uczciliśmy składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem w Łagiszy.

Wszystkim zaangażowanym uczniom, biorącym udział w działaniach upamiętniających

80 rocznicę II wojny światowej, szczególnie biorącym udział w akademii, serdecznie dziękują organizatorzy, panie – Małgorzata Brzezińska i Małgorzata Sęk.