Ósmoklasisto – tu znajdziesz oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych !

Ósmoklasisto – stoisz przed wyborem nowej szkoły,  tu znajdziesz  regulaminy rekrutacji  oraz adresy stron www,  do pobliskich szkół ponadpodstawowch!

Na stronach www szkół średnich,  znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat oferowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2020/2021, dowiesz się o specyfice, tradycjach i historii tych placówek edukacyjnych !

Szukaj informacji w zakładkach dla kandydatów!

 

Będzin

I LO im. M.Kopernika

http://pierwszeliceum.bedzin.pl/kopernik/

http://pierwszeliceum.bedzin.pl/kopernik/wp-content/uploads/2020/02/REGULAMIN_I_LO.pdf

II LO im. S. Wyspiańskiego

http://www.wyspianski.bedzin.pl/

http://www.wyspianski.bedzin.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kryteria-rekrutacji-uczni%C3%B3w-do-II-Liceum-2020_2021.pdf

III LO im. C.K. Norwida

https://norwid.edu.pl/

https://norwid.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-rekrutacji-do-III-LO-im.-C.-K.-Norwida-w-B%C4%99dzinie-w-roku-szkolnym-2020-2021.pdf

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych

https://ckziu.bedzin.pl/

https://ckziu.bedzin.pl/kandydat/

Czeladź

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

http://zsoit.czeladz.pl/

http://zsoit.czeladz.pl/dla-osmoklasistow-gora/regulamin-2020-2021

WOJKOWICE

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach

http://lowojkowice.eu/

http://lowojkowice.eu/wp-content/uploads/2020/03/regulamin_rekrutacji_20_21.pdf