Materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

https://sp9.bedzin.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne_GIS_i_MZ-2.pdf

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i
dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach
zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe
instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania
maseczek i rękawiczek.
Załączniki:

1.     Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w
związku z otwarciem przedszkoli

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola 1

2.     Instrukcja mycia rąk

 

3.     Instrukcja dezynfekcji rąk

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

 

5.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek