Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych i informacje o rekrutacji

Oferta edukacyjna

http://oferoferta edukacyjna szkół ponadpodstawowychta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Informacje dla Uczniów klas ósmych i ich Rodziców
Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W dniach od 08-13 maja 2020 r. trwają konsultacje odnośnie nowych terminów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021