Kromka chleba dla sąsiada – wolontariat w akcji!

Akcja „Kromka chleba”
Akcja „Kromka chleba” została przeprowadzona przy współpracy z parafią Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Będzinie, Akcji Katolickiej oraz Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Wolontariusze Szkoły Podstawowej  nr 9 w Będzinie –Łagiszy,
w dniu 19 września 2017 roku, przeprowadzili zbiórkę żywności
w łagiskiej „Biedronce”.
Uczestniczyły  w niej: Wiktoria Wrzesień, Oliwia Neska, Klaudia Dróżdż, Oliwia Bogdanowicz, Roksana Błońska, Ewa Matecka, Daria Żwirek, Karolina Leś


    Zadaniem akcji było gromadzenie żywności oraz zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności
i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.
Akcja miała wymiar edukacyjny i była okazją dla wszystkich parafian do zauważenia wokół siebie tych, którzy mają się gorzej.

Dzień Obchodów „Kromki Chleba”, zorganizowany został w diecezji sosnowieckiej z racji
25-lecia jej istnienia.