Akcja Sprzątania Świata w naszej szkole.

Uczniowie klas 4-7 sprzątali teren wokół szkoły oraz najbliższe uliczki. 🌏🚯 Kształtujemy postawy proekologiczne poprzez ideę nieśmiecenia w naturze. #ssp2023, #sprzatanieswiata