INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

OPŁATA ZA ŻYWIENIE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2023 R. WYNOSI: 121 ZŁ

Stawka Żywieniowa za obiad dwudaniowy wynosi: 5,50 zł

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA WPŁATY
DO 30 WRZEŚNIA 2023 R.

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW– ROK SZKOLNY 2023/2024

10.30 – KLASY IA, IIA, IIIA, VA, VB

11.35 – KLASY IVA, IVB, VIA, VI B, VIIA

12.40 – KLASY IIIB, VIIB, VIII

W JADALNI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POSIŁKÓW.