Projekty w świetlicy szkolnej

W świetlicy szkolnej dzieci biorą udział w wielu projektach edukacyjnych:

🔹”Dobre monety”

🔹”Zbieram to w szkole”

🔹”Ekorok”

🔹”Zabawa sztuką”

🔹”Zdrowo i sportowo”

🔹”Uniwersytet dzieci”

🔹”Marzycielska poczta”.

O szczegóły projektów zapytaj nauczycieli świetlicy