Zbiórka Artykułów Higienicznych dla Domu Dziecka w Sarnowie

Zbiórka Artykułów Higienicznych dla Domu Dziecka w Sarnowie
W dniach od 15-28 lutego została zorganizowana przez Wolontariat zbiórka Artykułów higienicznych w Sarnowie. Artykuły zostały oddane do Domu DzieckaJ Dziękujemy wszystkim za tak liczne zaangażowanie a szczególnie Rodzicom i dzieciom. Zapraszamy do udziału w następnych akcjachJ