Ogólnopolska Zbiórka Żywności i nasi wolontariusze w Biedronce:)

Grupa wolontariuszy szkolnych wspierała organizację  Caritas i akcję Ogólnopolską Zbiórkę Żywności. Uczniowie zbierali produkty spożywcze dla potrzebujących w Biedronce w Łagiszy.