Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”.
Celem naszej inicjatywy jest  zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym,
jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
Uczniom i nauczycielom naszej szkoły proponujemy następujące działania:
•    przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków)
•    przygotowanie ozdób świątecznych  ( np . stroików )
•    wykonanie kartek/listów  z życzeniami świątecznymi
(np. wrzucenie do skrzynek pocztowych emerytowanych
nauczycieli i pracowników naszej szkoły ).

MEN – więcej info.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zapraszamy-udzialu-w-akcji-men-razem-na-swieta