Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

http://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy_do_klas_pierwszych_szkol.html

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

  1. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
  2. miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
  3. krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
  4. kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

 

 Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej
obwodowej
 od 3 lutego
do 20 marca 2021 r.
 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych  od 1 marca
do 26 marca 2021 r.
 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  7 kwietnia 2021 r.
godz. 14.00
 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
podstawowej
 14 kwietnia 2021 r.
godz. 14.00
 Termin postępowanie uzupełniającego  od 4 do 10 maja  2021 r.

 

Dokumenty dotyczące zapisów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – docpdf
  2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej – docpdf
  3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole – docpdf
  4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły – docpdf
  5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem – docpdf
  6. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa – pdf