Zajęcia terenowe z geografii, z zakresu kartografii

Uczniowie uczyli posługiwać się kompasem, wyznaczali kierunek północny na podstawie obserwacji, obliczali azymut i wyznaczali różne kierunki świata, mierzyli odległości i wysokości obiektów, tworzyli plan, mapę i globus, wyznaczali współrzędne geograficzne oraz odgrywali role wcielając się w ciała niebieskie w kosmosie.