Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i organizujemy pomoc dla potrzebujących – PCK, PAH, UNICEF, ONZ

Dziękujemy za wsparcie!