Wolontariat ma sens !

W Szkole Podstawowej nr 9, działa Wolontariat szkolno- parafialny. Do koła zapisało się 70 osób ze szkoły podstawowej klasy VI i klasy gimnazjalne. Na początku działalności wolontariatu dzięki życzliwości Rady Rodziców, zostały dofinansowane koszulki Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Współpracujemy z organizacjami poza rządowymi np. stowarzyszenie „Druga Szansa”, Diecezja Sosnowiecka, fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Dom Pomocy dla Bezdomnych w Będzinie – Łagiszy, „Pełna miska dla schroniska”. Wolontariusze przekazali żywność i koce do schroniska. Nawiązaliśmy współpracę z ZSSPE z Siemianowicach Śląskich, Biedronka, Stowarzyszenie Mam Serce, stowarzyszenie Dobre Ręce, Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, „Akcja Pajacyk” PAH, z PCK. W ciągu roku szkolnego działamy w różnych akcjach i zbiórkach prowadzonych na terenie parafii i szkoły.
Dziękujemy Wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc.