Wolontariat – działamy !!!

Wolontariat
14 Września 2020 roku, zostało zorganizowane spotkanie wolontariatu
szkolno–parafialnego.
Do wolontariatu zapisało się 61 dzieci z klas 6-8.
Wolontariusze przystąpili do
IX Ogólnopolskiego Konkursu
„CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła, który kierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Wolontariusze z klasy 6b, przystąpili również do Ogólnopolskiego Konkursu „Kim będę”, pod kierownictwem Fundacji Honor Pomagania Dzieciom. Życzymy powodzenia.
W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Dobroczynności przypada na 5 września,
Międzynarodowy Dzień Dobroczynności obchodzony jest w rocznicę śmierci Matki Teresy.
Święto ma zwrócić uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i wolontariackich.

Wolontariusze w tym roku będą zachęcali do pomocy w akcjach prowadzonych przez Internet !

 

To akcja pomocy naszemu koledze z klasy 2A, Filipowi Oleksiakowi –

https://dzieciom.pl/podopieczni/27829