Warsztaty

W ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Pospolite rośliny towarzyszące człowiekowi- dobrze znane, nie zawsze lubiane” w Centrum Edukacji Ekologicznej i Przyrodniczej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.