„W świątecznym blasku lampionu” – konkurs

Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„W świątecznym blasku lampionu”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ :  „W świątecznym blasku lampionu”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół  i Placówek nr 2 w Katowicach. Z ramienia organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu są Joanna Spera i Agnieszka Żegleń.

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.
 2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.
 3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.
 4. Wykonanie lampionu świątecznego.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego.
 2. Wiek uczestników: od 5 do 15 lat.
 3. Technika: Dowolna
 4. Termin nadesłania prac do 30 listopada 2017 r. na adres:

 

 

 Zespół Szkół i Placówek nr 2

 1. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

 1. Każda praca (od spodu) powinna być opisana pismem drukowanym:
 • imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa szkoły
 1. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2).
 2. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach: 5-6 lat, 7-10 lat i 11-15 lat.
 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).
 4. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 5. Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 7 grudnia 2017 r.
 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej mdkkatowice.pl w zakładce konkursy.
 7. Nieodebrane nagrody (do miesiąca od podsumowania konkursu) przechodzą na własność MDK.
 8. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2017/2018 w siedzibie placówki.
 9. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.
  Bliższe informacje u Pani Katarzyny Głowacz