Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”
jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.
Rodzinny dom dziecka jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej pieczy ze strony rodzin naturalnych. Placówkę taką powołują specjalną uchwałą lokalne władze, w odpowiedzi na realne potrzeby występujące w tym względzie na danym terenie. Rodzinny dom dziecka ma dyrektora i zatrudnionych pracowników. Dzieci pozostają w nim do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.
Nasza akcja polega na zbieraniu przez uczniów makulatury
i przekazywaniu jej na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc dzieciom
z rodzinnych domów dziecka.


Akcja w szkole rozpoczyna się od
1 stycznia do 31 maja 2018 r.
Makulaturę składamy na dole w piwnicy,
zgłaszając wcześniej Pani Katarzynie Głowacz
Ma być zważona oraz opisana Imieniem i Nazwiskiem