Uczniowie wzięli udział w konkursie Wiedzy o Sejmie RP.zorganizowanym przez Posła SLD Rafała Adamczyka. Zgłębili tajniki Sejmu i Senatu, a potem rozwiązywali test