15 czerwca uczniowie klasy 2a odwiedzili Muzeum „Park Etnograficzny” w Chorzowie

15 czerwca uczniowie klasy 2a odwiedzili Muzeum „Park Etnograficzny” w Chorzowie, gdzie
Przewodnik opowiedziała o życiu naszych przodków i zabrała uczestników zajęć do najciekawszych obiektów zwiedzanego miejsca. Uczniowie zobaczyli m.in. zagrody dawnych gospodarzy, szkołę, młyn wodny i kościół. Odwiedzili stado muzealnych owiec, kozy, a także Barcelonę i Pirata – dwa nowe konie. Następnie uczniowie wzięli udział w lekcji „Kawałek chleba nie spadnie z nieba” połączonej z wypiekiem. To był bardzo udany dzień 🙂