Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Będzin na rok szkolny 2016/2017

W załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące zasad przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/ 2017.

1.Zasady przyjęcia i rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Będzin na rok szkolny 2016/2017

2. Oświadczenie osoby wspierające rodziców Oświadczenie zakład pracy rodzica w obwodzie wybranej szkoły

3. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej informacja szczegółowa

4. SP Oświadczenie rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły

5. Wzór zgłoszenia do klasy I SP 2016 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej_2016