To były warsztaty z prawdziwego zdarzenia

To były zajęcia z prawdziwego zdarzenia.

Za zdobycie głównej nagrody, do naszej szkoły przyjechała geolog dr inż. Marta Wróbel z Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, by przeprowadzić warsztaty.
Temat był bardzo interesujący, bo dotyczył geologii, skał i minerałów.
Uczniowie mieli okazję usłyszeć, jak pracuje geolog i jakimi posługuje się przyrządami. Podczas prezentacji multimedialnej zobaczyli najbardziej znane minerały i ich magiczne właściwości.
Podczas zajęć pani geolog wyjaśniła, jak powstają skały magmowe, osadowe i metamorficzne. Dzieci same mogły pogrupować przygotowane odłamki skalne i nawet dobrze sobie poradziły.. Najwięcej jednak wrażeń dostarczyło przygotowanie wg własnej receptury maści cynkowej dla mam.
Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające oraz dostarczyły wielu wrażeń.