Szyszkowe Bractwo – niesie Światełko Pokoju


Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło w ważnych instytucjach w Łagiszy! ?
We wtorek wręczyliśmy je ks. proboszczowi Grzegorzowi Rozpończykowi z Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łagiszy. 
W środę złożyliśmy je na ręce Pani Dyrektor mgr Elżbiety Wyderki z 
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie, Pana Prezesa Bartosza Smoczyńskiego z Ochotnicza Straż Pożarna Łagisza w Będzinie, a także Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie-Łagiszy, Pani Gabrieli Lamberskiej.