Dzień bez telefonów komórkowych

W dniu 14 grudnia 2018 roku, dzieci zachęcaliśmy dzieci aby nie korzystały w tym dniu z telefonów komórkowych w czasie przerw. Dzieci w ten sposób mogły więcej ze sobą porozmawiać, nawiązać przyjaźnie i bawić się.
Zachęcamy aby dzieci częściej nie nosiły telefonów ze sobą, tylko częściej ze sobą rozmawiały i bawiły się