Szkolny Wolontariat – działamy !!!

W naszej szkole prężnie działa wolontariat. Celem „Szkolnego Klubu Wolontariatu” jest niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwianie
uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, kształtowanie postaw moralnych i prospołecznych oraz otwartości na nowe pomysły i sposoby działania. Ideą przedsięwzięcia jest też integracja zespołu uczniowskiego i włączenie do działania uczniów z różnych środowisk i o różnorodnych uzdolnieniach. Właśnie otrzymaliśmy liczne podziękowania za działalność dobroczynną.