Szkolny internetowy konkurs plastyczny „Obraz Matki Bożej Różańcowej”

Szkolny internetowy konkurs plastyczny
„Obraz Matki Bożej Różańcowej”

Zachęcam do o uczestnictwa w konkursie:
„Obraz Matki Bożej Różańcowej”
Uczestnicy wykonują pracę na kartce A-4 (robią zdjęcie)
lub w Wordzie lub w Poincie i przesyłają na adres:
kasiaglowacz1@wp.pl
Do konkursu zapraszamy dzieci z klas 4-6.
Termin od 1-20 października 2020 roku
Każda osoba uczestnicząca w konkursie,
otrzymuje ocenę 6 z religii.
Przewidziany został również dyplom pamiątkowy za 1 miejsce
i nagroda.