„Kształtowanie wartości u młodego człowieka” – lekcja otwarta

Spotkanie z Panami Dominikiem Górą i Bartłomiejem Mikosem W dniu 29 września 2020r., została zorganizowania lekcja otwarta pt.:
„Kształtowanie wartości u młodego człowieka”.
Lekcja ta była nawiązaniem do jednego z kierunku polityki oświatowej:
„Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych”, który jest realizowany w naszej szkole.
Panowie Dominik Góra i Bartłomiej Mikos, przybliżyli dzieciom z klas 3a, 3b, 4a, jakie mamy podstawowe wartości w życiu.
Poruszali kwestię podstawowych zagadnień takie jak; dobroć, wzajemna miłość wypływająca do Boga, ale i drugiego człowieka, pomoc, oraz szacunek. Opowiedzieli, też o Służbie Liturgicznej Ołtarza.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały o wartościach dnia codziennego
i czynnie uczestniczyły w prowadzonych zajęciach.
Dziękujemy organizatorowi Panu Łukaszowi Jamrozikowi, oraz Pani Katarzynie Głowacz – współorganizatorowi.


Podziękować również należy Pani Dorocie Grunsiok i Pani Karolinie Leśniewskiej za gościnę na swojej lekcji.