Szkoła promująca zdrowie

Dbamy  o zdrowie naszych uczniów, promujemy wśród nich zdrowy styl życia i zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu!

16 października uczniowie klas nauczania początkowego  brali udział w komputerowej diagnostyce  wad postawy ciała.

Nasi uczniowie w szkolnym  gabinecie profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej poddawani są testom przesiewowym.

Pielęgniarka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości
w zakresie:
rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
ostrości wzroku;
widzenia barw;
słuchu ;
ciśnienia tętniczego krwi.
Nasi uczniowie, klas 1-6,  objęci są prowadzeniem grupowej profilaktyki próchnicy metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi sześć razy w roku.

Uczeń korzysta także z porad:

w problemach zdrowotnych,

radzenia sobie z chorobą,

utrzymywania kondycji fizycznej,

dobrego samopoczucia,

zdrowego stylu życia,

bezpieczeństwa,

higieny,

edukacji zdrowotnej,

profilaktyki próchnicy.